3tzb

3tzb - listowanie audycji radiowej "trójki"

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import tzb from 'https://cdn.skypack.dev/3tzb';
</script>

README

 • 3tzb - listowanie audycji radiowej "trójki"

** Opis Aplikacja pozwala na automatyczne przejście przez stronę internetową radia i pobranie danych audycji. Operacja wykonywana jest w trzech krokach:

 • Pobraniu listy audycji
 • Pobraniu listy odcinków dla każdej audycji
 • Pobraniu listy plików dla każdego odcinka

Dane zapisywane są do pliku json.

** Wymagania Zainstalowany NodeJS oraz Google Chrome.

** Instalacja Instalacja z uzyciem repozytorium NPM:

npm i 3tzb -g

Budowa ze źródeł:

npm i
npm i -g

** Manual

Usage: 3tzb [options] [command]

Options:
 --output <absolute_path> [required] output file path
 --input <absolute_path>  input file path
 --headless        use chrome in headless mode
 --force          force override of existing data
 --title <title>      filter auditions by title
 --top <number>      get top <number> episodes for each audition
 -h, --help        output usage information

Commands:
 get-auditions       get list of auditions, can be filtered with `--title` option. To add audition to existing file use `--input` option
 get-episodes       get episodes for auditions in file
 get-files         get files for auditions in file

Przykładowe pobranie listy audycji: 3tzb.js get-auditions --output /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json

Przykładowe dodanie audycji do istniejącego pliku: 3tzb.js get-auditions --input /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json --output /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json --title "mysliw"

Przykładowe pobranie listy audycji: 3tzb.js get-episodes --input /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json --output /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json

Przykładowe pobranie listy plików: 3tzb.js get-files --input /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json --output /home/kamil/Dev/3tzb/3tzb.json

** Znane błędy Przejście między stronami na liście odcinków nie działa. Błąd występuje dla audycji:

 • 3 wymiary gitary
 • Apteka nocna
 • Bardzo ważny problem europejski
 • Euranet Plus
 • Nauka słuchania
 • Soul - muzyka duszy
 • Przyciasny beret

** Zgłaszanie błędów Proszę o zgłaszanie błędów po przez mechanizm "Issues", z uwzględnieniem informacji o nazwie audycji oraz parametrach programu.