@adam.nowak-npmjs01/randomid-generator

Funkcja "randomId" generuje losowy string z liter i liczb. Aby jej użyć zaimportuj paczkę '@adam.nowak-npmjs01/randomid-generator' i wywołaj ją z argumentem, który będzie liczbą generowanych znaków.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import adamNowakNpmjs01RandomidGenerator from 'https://cdn.skypack.dev/@adam.nowak-npmjs01/randomid-generator';
</script>

README

Funkcja "randomId" generuje losowy string z liter i liczb. Aby jej użyć zaimportuj paczkę '@adam.nowak-npmjs01/randomid-generator' i wywołaj ją z argumentem, który będzie liczbą generowanych znaków.