@chroniq/chroniq-accessors-immutable

storybook for chroniq

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import chroniqChroniqAccessorsImmutable from 'https://cdn.skypack.dev/@chroniq/chroniq-accessors-immutable';
</script>

README