@chroniq/chroniq-docs

storybook for chroniq

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import chroniqChroniqDocs from 'https://cdn.skypack.dev/@chroniq/chroniq-docs';
</script>

README