@chroniq/chroniq-view-day

storybook for chroniq

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import chroniqChroniqViewDay from 'https://cdn.skypack.dev/@chroniq/chroniq-view-day';
</script>

README