@fdmg/fd-square-teaserdeprecated

FD-themed square teaser

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import fdmgFdSquareTeaser from 'https://cdn.skypack.dev/@fdmg/fd-square-teaser';
</script>

README

Build Status Coverage Status npm version Greenkeeper badge

fd-square-teaser

FD-themed square teaser.

Installation

 • Run npm i -D @fdmg/fd-square-teaser

Demo

To run the demo, check-out this repository and run npm run build-demo. After the build succeeded you can open dist/demo.html with your webbrowser.

Usage

import SquareTeaser from '@fdmg/fd-square-teaser';
...
<SquareTeaser
  id="1292665"
  baseUrl="https://fd.nl"
  url="https://fd.nl/futures/1292665/een-muur-bouwen-is-makkelijker-dan-robots-stukslaan"
  image={{
    src: 'https://images.fd.nl/nheGAUNYeo_AjGfa7ob4cqxoreI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format&fm=jpg&q=45&w=599&h=337&rect=.0%2C.1557223264540338%2C.9999999999999999%2C.8442776735459663',
    alt: 'Amsterdam doet ertoe'
  }}
  sourceSets={[{
    media: "(max-width:640px)",
    srcSet: `https://images.fd.nl/nheGAUNYeo_AjGfa7ob4cqxoreI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format&fm=jpg&q=45&w=599&h=337&rect=.0%2C.1557223264540338%2C.9999999999999999%2C.8442776735459663`
  }, {
    media: "(max-width:860px)",
    srcSet: `https://images.fd.nl/nheGAUNYeo_AjGfa7ob4cqxoreI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format&fm=jpg&q=45&w=115&h=115&rect=.20625%2C.0%2C.66625%2C.9999999999999999`
  }, {
    media: "(min-width:861px)",
    srcSet: `https://images.fd.nl/nheGAUNYeo_AjGfa7ob4cqxoreI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format&fm=jpg&q=45&w=300&h=169&rect=.0%2C.1557223264540338%2C.9999999999999999%2C.8442776735459663`
  }]}
  figCaption="Francis Fukuyama: 'Een muur bouwen is makkelijker dan robots stukslaan'"
  subject="Samenleving"
  readableAge="6 uur"
  date="17 Nov 1981"
  title="Francis Fukuyama: 'Een muur bouwen is makkelijker dan robots stukslaan'"
  description="Identiteitspolitiek leidt zowel op links als op rechts tot uitwassen zoals de muur van Trump, zegt Francis Fukuyama. We kunnen ons beter druk maken over andere kwesties, zoals robotisering."
  related={[{
    longread: true,
    title: '‘Als vrouw moet je altijd onafhankelijk zijn’',
    url: 'https://dev.fd.nl/profiel/1235280/als-vrouw-moet-je-onafhankelijk-zijn',
    uuid: 12345
  }, {
    title: 'President van de Amerikaanse Fed hamert op onafhankelijkheid',
    url: 'https://dev.fd.nl/economie-politiek/1235274/president-van-de-amerikaanse-fed-hamert-op-onafhankelijkheid',
    uuid: 123456
  }]}
/>