@fremtind/jkl-progress-bar-react

Jøkul react progress bar component

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import fremtindJklProgressBarReact from 'https://cdn.skypack.dev/@fremtind/jkl-progress-bar-react';
</script>

README

@fremtind/jkl-progress-bar-react

Beskrivelse

Se portalen for bruk og prinsipper.

Kom i gang

Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

Bruk av React-pakken

Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-progress-bar-react eller npm i @fremtind/jkl-progress-bar-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.
  2. Importér både React-pakken og stil-pakken i prosjektet ditt:
import { ProgressBar } from "@fremtind/jkl-progress-bar-react";
import "@fremtind/jkl-progress-bar/checkbox.min.css";

Bruk

Brukes for å indikere til brukeren hvor langt i en prosess man er kommet. Bør ikke brukes på korte operasjoner, da det kan gi signal om at det kan ta lang tid å gjøre seg ferdig.

ProgressBar tar et progress objekt med current som indikerer nåverdi og total som er ferdigtilstand(100%).

<ProgressBar progress={{ current: 50, total: 100 }} />

Hvis man ikke angir progressTextValue vil skjermlesere lese opp prosenten, om man legger ved en rolle, så vil den isteden lese teksten.