@navikt/navspa

Bibliotek for eksportering og importering av hele applikasjoner som react-komponetner.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import naviktNavspa from 'https://cdn.skypack.dev/@navikt/navspa';
</script>

README

navspa

npm version

Hjelpe-bibliotek for å bygge opp micro-frontends

Bruk

Antar ett system som består av tre ulike systemer; parent-app, child1-app og child2-app.

I childXX-app;

import NAVSPA from '@navikt/navspa';

interface Props {
 data: string;
}

function Application(props: Props) {
 return (
  <h1>Hei fra ChildX-app; {props.data}</h1>
 );
}

NAVSPA.eksporter('childX', Application);

I parent-app kan man så gjøre følgende;

import NAVSPA from '@navikt/navspa';
const Child1 = NAVSPA.importer<ChildProps>('child1');
const Child2 = NAVSPA.importer<ChildProps>('child2', {
  wrapperClassName: 'wrapper-classname',
  feilmelding: <Alertstripe>Feil ved innlasting av child2</Alertstripe>
});

function Wrapper() {
 return (
  <>
   <Child1 data="Data til child1" />
   <Child2 data="Data til child2" />
  </>
 );
}

Det er også mulig å importere inn child applikasjoner asynkront ved bruk av AsyncNavspa.importer. Hvis en applikasjon importeres inn async så trengs det ikke å laste inn css/js gjennom tags i html-filen til parent-appen. Istedenfor så vil async-navspa lese asset-manifest.json og finne ut hvilken filer den trenger å hente derfra. Som default så må manifestet være på samme format som det som blir opprettet av CRA, men det er mulig å overskrive parsingen av manifestet ved behov.

import { AsyncNavspa } from '@navikt/navspa';

const AsyncChild1 = AsyncNavspa.importer<ChildProps>({
  appName: 'child-1',
  appBaseUrl: 'https://url-to-microfrontend1.com/'
});

const AsyncChild2 = AsyncNavspa.importer<ChildProps>({
  appName: 'child-2',
  appBaseUrl: 'https://url-to-microfrontend2.com/',
  assetManifestParser: (manifest: { [k: string]: any }) => {/*...*/},
  config: {
    wrapperClassName: 'wrapper-classname',
    feilmelding: <Alertstripe>Feil ved innlasting av child-2</Alertstripe>
  },
  loader: (<div>Laster child 2...</div>),
});

function Wrapper() {
 return (
  <>
    <AsyncChild1 data="Data til child1" />
    <AsyncChild2 data="Data til child2" />
  </>
 );
}

Når man bruker AsyncNavspa.importer så starter innhentingen av ressursene når komponenten først mountes. Dette vil som regel kun medføre 1 kall for å hente asset-manifestet og 1 pr ressurs (er som regel cachet ganske bra). For å gjøre innlasting raskere så er det mulig å bruke AsyncNavspa.preload. Da vil ressursene bli lastet inn asynkront slik at child appen kan rendres raskere.

import { AsyncNavspa } from '@navikt/navspa';

const config: AsyncSpaConfig = {
  appName: 'child-1',
  appBaseUrl: 'https://url-to-microfrontend1.com/',
  loader: <div>loading</div>
}

// Do the preloading somewhere before child-1 needs to be rendered
AsyncNavspa.preload(config);

const AsyncChild1 = AsyncNavspa.importer<ChildProps>(config);

function Wrapper() {
 return (
  <>
    <AsyncChild1 data="Data til child1" />
  </>
 );
}

NB Distribuering av PropTypes er ikke en del av dette biblioteket.

Bruk med create-react-app

Siden vi fjerner kallet til ReactDOM.render og heller kaller NAVSPA.eksporter så må vi gjøre noen endringer i public/index.html for å få utvikler-miljø til å fungere. Brukere kommer ikke til å komme direkte til noen av barne-appene, så endringer er kun for å gjøre utvikling av løsningen enklere.

public/index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <link rel="shortcut icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.ico"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
  <meta name="theme-color" content="#000000"/>
  <link rel="manifest" href="%PUBLIC_URL%/manifest.json"/>
  <title>React App</title>
</head>
<body>
<div id="root"></div>
<script>
  NAVSPA.childXX(document.getElementById('root'), { data: 'Data til bruk under utvikling' });
</script>
</body>

Inqueries

For inquries please create a GitHub-issue. For NAV internal inqueries please contact Team Personoversikt on slack at #personoversikt-intern