@serafin/pipeline-mongodb

Serafin pipeline for the MongoDB database

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import serafinPipelineMongodb from 'https://cdn.skypack.dev/@serafin/pipeline-mongodb';
</script>

README

pipeline-mongodb

Serafin MongoDB database pipeline

(work in progress)