@siteone/react-components-imagedeprecated

React image component

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import siteoneReactComponentsImage from 'https://cdn.skypack.dev/@siteone/react-components-image';
</script>

README

@siteone/react-image

React komponenta pro obrázkovou mikroslužbu. Zjednodušeně řečeno, můžete react-image použít jako náhradu klasického , jen už nemusíte řešit optimalizaci obrázků.

Obsah

Požadavky

 • React 16.x.x

Funkce

 • Formát - automatická detekce podpory webp v prohlížeči

  • řeší se pouze jednou na úrovni provideru, mikroslužba vždy vrátí webp formát pokud jej prohlížeč podporuje, jinak vrátí původní formát
 • Změna velikosti

  • můžeme si říct pomocí parametrů width a height jakou přesně velikost obrázku chceme vrátit
  • a za pomoci parametru scaleMode můžeme nastavit jakym způsobem chceme, aby se obrázek oříznul
 • Progresivní obrázek (Progressive)

  • wiki
  • v podstatě u většiny prohlížečů už je toto pro nás nepoužitelné, protože webp tuto funkci nepodporuje (je dost rychly i bez toho)
 • Rotace (Rotate)

  • násobky 90°
 • Převrácení stran (Flip)

  • převrátí buď x nebo y osu
 • Rozmazání (Blur)

  • 0 - 100%
 • Kvalita (Quality)

  • 0 - 100%
 • TODO

  • Vygenerování retina obrázků
  • Výřez
  • Overlay image (watermark)

Používání

ImageProvider

Nejprve musíme nadefinovat, kterou microslužbu budeme chtít používat. Budeme mít jednu obecnou img.siteone.cz, která bude určená pro testing a malé projekty (např. web S1). Velké projekty budou mít vlastní mikroslužbu na své doméně.

Někde na nejvyšší úrovni aplikace:

import { ImageProvider } from '@siteone/react-image'

const App = () => (
 <ImageProvider microserviceUrl="https://img.siteone.cz" baseImgComponent="img" baseImgBoxComponent="div">
  // ... layout, children, w/e
 </ImageProvider>
)

API

ImageProvider

Jak název napovídá, ImageProvider je komponenta, která nastavuje context pro všechny obrázky v aplikaci. Nedělá ale jen to, ale i zjišťuje zdali náš prohlížeč podporuje úžasný webp formát a říká komponentám jaký formát obrázku pro výstup má použít.

Jaké props komponenta přijámá

microserviceUrl : string [required]

url mikroslužby

 • každý velký projekt bude mít vlastní službu, abychom rozmělnili náročnost na server a potenciální útoky a abychom měli jistotu, že nám pád jedné služby nerozbije všechny projekty
<ImageProvider microserviceUrl="https://img.siteone.cz" />

baseImgComponent : React.Node | string [optional] (default: "img")

Možnost nastavit celé aplikaci komponentu, která se bude renderovat při použití <Image />

 • defaultně používáme klasický img tag pro zpětnou kompatibilitu se staršími projekty
 • na nových projektech budeme chtít použít proxy komponentu <Element is="img" />, abychom mohli Image komponentu skinovat stejně jako ostatní komponenty DS
 • na AirBank například použijeme proxy komponentu <Box tag="img" /> z frack-components
// AB
const ImgComponent = () => <Box tag="img" />

// DS
const ImgComponent = () => <Element is="img" />

<ImageProvider baseImgComponent={ImgComponent} />

baseImgBoxComponent : React.Node | string [optional] (default: "div")

Stejně jako baseImgComponent, máme možnost nadefinovat komponentu, která se bude renderovat při použití <ImageBox /> komponenty

// AB
import { Box } from 'frack-components'

// DS
const Box = () => <Element is="div" />

<ImageProvider baseImgBoxComponent={Box} />

Image a ImageBox

Kompmonenty, které budeme nejvíce používat. Jsou context consumers a obě přijímají až na pár vyjímek stejné props, které definuji níže.

<Image /> komponenta je přímá náhrada html tagu <img />. Mimo běžných attributů, který běžný <img /> očekává, přijímá komponenta další, které předá mikroslužbě pro práci s obrázkem.

<ImageBox /> použijeme, když chceme použít optimalizovaný obrázek jako css pozadí jakékoliv komponenty. Defaultní render komponentu nastavíme v provideru, ale přes attribut tag ji můžeme lokálně přetížit. Render komponenta musí splňovat jedinou podmínku, musí umět přijmout style attribut, kde dostane background-image.

Jaké props komponenty přijímají

tag : React.Node | string [optional] (default: nastavení v provideru)

Možnost lokálně přepsat render komponentu.

src : string [required]

Cesta k obrázku

width : number [optional]

height : number [optional]

rotate : 0 | 90 | 180 | 270 [optional]

quality : number [optional]

v procentech, tedy 0-100

blur : number [optional]

v procentech, tedy 0-100

progressive : boolean [optional]

pro nás už není tolik podstatné, protože webp tuto funkcionalitu nemá, ale pokud u jpegu chceme upřednostnit rychlost načtení před kvalitou.

scaleMode : | 'fit' | 'downfit' | 'upfit' | 'fill' | 'fillAuto' | 'fillCenter' | 'fillNorth' | 'fillNortheast' | 'fillNorthwest' | 'fillEast' | 'fillWest' | 'fillSouth' | 'fillSoutheast' | 'fillSouthwest' [optional] (default: 'fillAuto')

flip : 'x' | 'y' [optional]

Konvence

Externí součásti

Správa a rozvoj projektu

Tomáš Sláma

Přispívání

PRs accepted.

Licence

MIT © 2018 SiteOne, s.r.o

React companion component for image processing microservice.

Takes image of any format and when browser supports it returns u webp format of that image. U can tell to miroservice how to take care of your image. Croping, scaling, blur, quality, rotating, flip sides

Storybook

Api doc

Usage example

<ImageProvider microserviceUrl="https://img.frontend.company"> // somewhere at top level of app
 <Image
  rotate={50}
  progressive
  flip="x" // x || y
  quality={100} // quality of image in %
  src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Michelangelo_Buonarroti_017.jpg" // img path
  blur={100} // quality of image in %
  scaleMode={scaleMode} // 'fit', 'downfit', 'upfit', 'fill', 'fill_auto', 'fill_center', 'fill_north', 'fill_northeast', 'fill_northwest', 'fill_east', 'fill_west', 'fill_south', 'fill_southeast', 'fill_southwest'
  width={500}
  height={500}
  alt="image description"
 />

  // ImageBox takes all params as Image expect alt, but instead of returning <img /> it will return as inlined backgroundImage
 <ImageBox tag="div" />
</ImageProvider>