fatura

GİB eFatura.gov.tr Fatura Oluşturucu

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import fatura from 'https://cdn.skypack.dev/fatura';
</script>

README

🧾 Fatura.js

eArşiv sistemi üzerinde fatura oluşturmanızı sağlar.

Alternatifler

Dil Repo Geliştirici
PHP https://github.com/AdemAliDurmus/fatura Adem Ali Durmuş
PHP https://github.com/furkankadioglu/efatura Furkan Kadıoğlu

Bu sistem https://earsivportal.efatura.gov.tr/** adresini kullanarak bu sistem üzerinden fatura oluşturmanızı sağlar.

Bu sistem GİB'e tabi şahış şirketi ya da şirket hesapları ile çalışır ve bu kişilikler adına resmi fatura oluşturur. Kesilen faturaları https://earsivportal.efatura.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilir ya da bu kütüphane ile indirebilirsiniz.

Kullanıcı Adı ve Parola Bilgileri

https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html adresindeki parola ekranında kullanılan kullanıcı kodu ve parola ile bu paketi kullanabilirsiniz. ℹ️ Bu kullanıcı kodu ve parola bilgilerini muhasebecinizden ya da GİB - İnteraktif Vergi Dairesi'nden edinebilirsiniz.

Yükleme

npm install fatura

Kullanım

Oldukça kolay bir kullanıma sahiptir:

createInvoiceAndGetDownloadURL(user, pass, invoice, { sign })

Bu method ile fatura oluşturulup imzalanır ve indirme adresi döner.

const fatura = require('fatura')

const faturaURL = await fatura.createInvoiceAndGetDownloadURL(
  'GIB Kullanıcı Adı', 
  'GIB Parolası', {
    ... faturaDetayları
  },
  // Varsayılan olarak sign: true gönderilir.
  { sign: false }
)

createInvoiceAndGetHTML(user, pass, invoice, { sign })

Bu method ile fatura oluşturulup imzalanır ve fatura HTML'i döner. Bu HTML'i iframe içerisinde gösterip yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.

const fatura = require('fatura')

const faturaHTML = await fatura.createInvoiceAndGetHTML(
  'GIB Kullanıcı Adı', 
  'GIB Parolası', {
    ... faturaDetayları
  },
  // Varsayılan olarak sign: true gönderilir.
  { sign: false }
)

Diğer Fonksiyonlar

Muhtemelen pek gerekmeyecek diğer alt fonksiyonlar:

enableTestMode()

Bu fonksiyonu çağırdığınızda sistem https://earsivportaltest.efatura.gov.tr** adresini kullanmaya geçer. Fakat burada sistem bazen dolu olabilir.

getToken(user, pass): String

eFatura Portal'ını kullanabileceğiniz token'ı döner.

createDraftInvoice(token, invoiceDetails): Object

eFatura.gov.tr'de fatura direkt oluşmaz. Önce Taslak fatura oluşturmak gerekir. createDraftInvoice size taslak bir fatura oluşturacaktır. invoiceDetails parametresi aşağıdaki şekilde bir JavaScript nesnesi kabul eder:

ℹ️ UUID vermezseniz yeni bir UUID atanır.

{
  // UUID vermezseniz yeni bir UUID yaratılacaktır.
  uuid: "4c72cb57-b72d-4812-ac48-0a0bce83e771",

  date: "08/02/2020",
  time: "09:07:48",
  taxIDOrTRID: "11111111111",
  taxOffice: "Beylikduzu",
  title: "FATIH AKIN",
  name: "",
  surname: "",
  fullAddress: "X Sok. Y Cad. No: 3 Z Istanbul",
  items: [
    {
    name: "Stickker",
    quantity: 1,
    unitPrice: 100,
    price: 100,
    VATRate: 18,
    VATAmount: 18
    }
  ],
  totalVAT: 18,
  grandTotal: 100.0,
  grandTotalInclVAT: 118.0,
  paymentTotal: 118.0
}

findInvoice(token, { date, uuid }): Object

Her fatura için bir uuid oluşturulur. Bu uuid kullanılarak faturanın oluşturulduğu tarih içerisindeki taslak fatura bulunur ve getirilir. Bu veri içerisinde imzalama esnasında gerekecek GIB Belge Numarası bulunur. Bu method ile diğer taslak faturalara da erişebilirsiniz.

getAllInvoicesByDateRange(token, { startDate, endDate }): Array

İki tarih arasındaki tüm faturaları döner.

signDraftInvoice(token, draftInvoice): void

☢️ Fatura imzalama faturanın kesilmesi işlemidir ve vergi sisteminde mali veri oluşturur. Bu nedenle dikkatli kullanınız.

findDraftInvoice methodu ile alınan veri draftInvoice parametresine gönderilerek bulunan faturanın imzalanması sağlanır.

getDownloadURL(token, uuid): String

İmzalanmış faturaların efatura.gov.tr üzerinden indirme bağlantısını döner ve .zip formatında indirir. Bu dosya içerisinde html ve xml dosyaları bulunur.

getInvoiceHTML(token, uuid): String

İmzalanmış faturaların efatura.gov.tr üzerinden HTML içerigini döner. Bu metni dosyaya kaydedebilir ya da iframe üzerinden yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.

cancelDraftInvoice(token, reason, draftInvoice): String

Taslak halindeki faturalar iptal edilebilir.

Lisans

MIT


☢️ BU PAKET VERGİYE TABİ OLAN MALİ VERİ OLUŞTURUR. BU PAKET NEDENİYLE OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN BU PAKET SORUMLU TUTULAMAZ, RİSK KULLANANA AİTTİR. RİSKLİ GÖRÜYORSANIZ KULLANMAYINIZ.