hexy-oto-sistem

Discord.JS için bir çok oto sistem!

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import hexyOtoSistem from 'https://cdn.skypack.dev/hexy-oto-sistem';
</script>

README

hexy-oto-sistem ne işe yarar?

İçinde bir çok sistem bulunur bu sistemin örnekleri aşağıda yer almaktadır

Çok yakında farklı özellikler de eklenecektir

SA-AS Embedsiz

const { Client } = require("discord.js")
const client = new Client()
const hexy = require("hexy-oto-sistem")

hexy.saas(client, "birisi sa dediğinde atılacak cevap") // örnek "Aleyküm Selam Hoş Geldin"

client.login("TOKEN")

SA-AS Embedli

const { Client } = require("discord.js")
const client = new Client()
const hexy = require("hexy-oto-sistem")

hexy.saasembed(client, "Aleyküm Selam Hoş Geldin","#FF000") 
// #FF000 yazan yere embed mesajın rengi gelecek. eğer değiştirecekseniz lütfen
// hex kodu girin veya rengin ingilizcesini BÜYÜK HARFLERLE yazın 

client.login("TOKEN")

Giriş Çıkış Embedli

const { Client } = require("discord.js")
const client = new Client()
const hexy = require("hexy-oto-sistem")

hexy.gçembed(client,"kanalID") 
// kanalID yazan yere measjı göndereceği kanalın ID sini yazın!

client.login("TOKEN")

Giriş Çıkış Resimli

const { Client } = require("discord.js")
const client = new Client()
const hexy = require("hexy-oto-sistem")

hexy.gçresimli(client,"kanalID") 
// kanalID yazan yere measjı göndereceği kanalın ID sini yazın!

client.login("TOKEN")

Ping Komutu

const { Client } = require("discord.js")
const client = new Client()
const hexy = require("hexy-oto-sistem")
const prefix = "!"

hexy.ping(client , prefix)
//prefixinizi tanımlayın
client.login("TOKEN")