koa-methodoverride

HTTP method override for koa

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import koaMethodoverride from 'https://cdn.skypack.dev/koa-methodoverride';
</script>

README

koa-methodoverride

HTTP method override middleware for koa.

Forked from Express method-override

NPM version Build status Test coverage License Dependency status

Install

npm install koa-methodoverride

Usage, more Express method-override

var app = require('koa')();
var methodOverride = require('koa-methodoverride');

app.use(methodOverride());

app.listen(3000);

License

MIT