modules-reader

Module for reading all js modules in directory and subdirectories

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import modulesReader from 'https://cdn.skypack.dev/modules-reader';
</script>

README

modules-reader

Moduł wczytujący wartości zwracane przez wszystkie moduły we wskazanym folderze i jego podfolderach. Zwraca wartości wczytane przez require + dokładną lokalizację pliku + lokalizację względem wskazanej ścieżki.

Moduł pozwala na dodanie opcji filtrowania plików które mają być wczytywane.