monoame-preloader

preloader for image

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import monoamePreloader from 'https://cdn.skypack.dev/monoame-preloader';
</script>

README

monoame-preloader

A light js script for loading array of images based on promise

to use


npm i monoame-preloader

To load array of images:

import preloader from 'monoame-preloader'
preloader.load([
  'url1',
  'url2'
]).then(()=>{
  console.log("image all preloaded!")
}).catch(()=>{
  console.log("image preload fail.")
})