onlineplatby

onlineplatby

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import onlineplatby from 'https://cdn.skypack.dev/onlineplatby';
</script>

README

Slovenské online platby pre node.js

Nemal som možnosť všetko otestovať. V prípade problému ma kontaktujte.

 • Tatra banka - tatrapay (hmac + des)
 • Tatra banka - cardpay (hmac + des)
 • Slovenská sporiteľňa - sporopay
 • VÚB banka - vubeplatby
 • Volksbank - vebpay
 • UniCredit Bank - uniplatba
 • Poštová banka - platbaonline
 • ČSOB platobné tlačítko - platobnetlacitko
 • OTP Banka - otppay
 • ASMS - platba cez SMS správu (skoro dokončené, musím to otestovať)
 • No dependencies

$ npm install onlineplatby

 Vytvorenie platby

var OP = require('onlineplatby');

// maximálna dĺžka poznámky 30 znakov (overované)
// poznámka musí byť bez diakritiky ako aj UserName pri CardPay
// cena, VS, KS, poznámka
// require('onlineplatby').create(amount, vs, cs, note)
var payment = OP.create(100.23, '201300001', '0308', 'platba poznamka');

// objekt platba obsahuje:
payment.amount;  // {Number}
payment.currency; // {String}
payment.VS;    // {String}
payment.CS;    // {String} :: nie každá služba podporuje SS
payment.SS;    // {String} :: nie každá služba podporuje SS
payment.email;   // {String} :: nie každá služba podporuje notifikáciu
payment.phone;   // {String} :: nie každá služba podporuje notifikáciu
payment.note;   // {String} :: nie každá služba podporuje poznámku

// vygenerovanie platieb

payment.tatrapay('MID', 'KEY', 'return URL'); // HMAC
payment.cardpay('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219'); // HMAC
payment.tatrapay2('MID', 'KEY', 'return URL'); // DES
payment.cardpay2('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219'); // DES

payment.vubeplatby('MID', 'KEY', 'return URL');
payment.uniplatba('MID', 'KEY', 'return URL');
payment.vebpay('MID', 'KEY', 'return URL');
payment.sporopay('KEY', 'UCET/KOD', 'return URL');

// platbaonline nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli
payment.platbaonline('nazov', 'return URL');

// otppay nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli
payment.otppay('MID', 'return URL');

// platobnetlacitko nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli
payment.platobnetlacitko('MID', 'UCET/KOD', 'return URL');

// na pozadí sa vygeneruje JavaScript, ktorý treba vložiť do stránky
// nižšie uvedená funkcia vygeneruje javascript
payment.toString();
<a href="javascript:onlineplatby_tatrapay()">Zaplatiť cez Tatrapay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_cardpay()">Zaplatiť cez Cardpay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_vubeplatby()">Zaplatiť cez Vubeplatby</a>
<a href="javascript:onlineplatby_uniplatba()">Zaplatiť cez Uniplatba</a>
<a href="javascript:onlineplatby_vebpay()">Zaplatiť cez Vebpay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_sporopay()">Zaplatiť cez Sporopay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_platbaoline()">Zaplatiť cez Platbaonline</a>
<a href="javascript:onlineplatby_otppay()">Zaplatiť cez OTP Pay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_platobnetlacitko()">Zaplatiť cez Platobnetlacitko</a>

Spracovanie platby


var OP = require('onlineplatby');

// params musí byť objekt s URL parametrami
// príklad: require('querystring').parse('RES=OK&VS=12345678&SIGN=348SADUADSZIASDZ');

var response = OP.process('tatrapay', 'KEY', params); // HMAC
var response = OP.process('cardpay', 'KEY', params); // HMAC
var response = OP.process('tatrapay2', 'KEY', params); // DES
var response = OP.process('cardpay2', 'KEY', params); // DES
var response = OP.process('vubeplatby', 'KEY', params);
var response = OP.process('uniplatba', 'KEY', params);
var response = OP.process('sporopay', 'KEY', params, current_process_url_address);
var response = OP.process('vebpay', 'KEY', params);

if (response.paid) {
  // OK
}

repsonse.paid;  // {Boolean}
repsonse.status; // {String} OK, NO, TOOT
repsonse.VS;   // {String} variabilný symbol
repsonse.SS;   // {String} špecifický symbol
repsonse.note;  // {String} poznámka

Kontakt

Peter Širka, contact: petersirka@gmail.com