react-native-bkmexpress

React Native BKMExpress, Bkm Express ödeme sağlayıcısı kullanmak için yaratılmış sdk'dır. BKM Express native sdk'ları baz alınarak geliştirilme yapılmıştır.

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import reactNativeBkmexpress from 'https://cdn.skypack.dev/react-native-bkmexpress';
</script>

README

React Native BKMExpress SDK

React Native BKMExpress, Bkm Express ödeme sağlayıcısı kullanmak için yaratılmış sdk'dır. BKM Express native sdk'ları baz alınarak geliştirilme yapılmıştır.

Bknz Android: https://github.com/BKMExpress/BEXFlowSDKAndroid IOS: https://github.com/BKMExpress/iOSBKMExpressFlowSDK

Başlarken

Kurulum

yarn add react-native-bkmexpress

veya

npm install --save react-native-bkmexpress

Android

Linkleme İşlemi

 1. Open up android/app/src/main/java/[...]/MainApplication.java
 • Add import com.reactlibrary.RNBkmexpressPackage; to the imports at the top of the file
 • Add new RNBkmexpressPackage() to the list returned by the getPackages() method
 1. Append the following lines to android/settings.gradle:
  include ':react-native-bkmexpress'
  project(':react-native-bkmexpress').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-bkmexpress/android')
  
 2. Insert the following lines inside the dependencies block in android/app/build.gradle:
   compile project(':react-native-bkmexpress')
  

Ayrıca android/build.gradle altına kullanacağınız sdk versiyonunun adresini, kullanıcı adınızı ve parolanızı vermeniz gerekiyor:

allprojects {
  repositories {
    ...
    maven {
      url 'sdkpath'
      credentials {
        username = "your_username"
        password = "your_password"
      }
    }
    ...
  }
}

iOS

Kütüphaneyi projene eklemek için react-native link kullanmalısın.

react-native link react-native-bkmexpress

ve

Projene pod ile BKMExpressFlowSDK 'yı kurmalısın.

pod 'BKMExpressFlowSDK', '1.0.6'

Kullanım


import RNBkmexpress from 'react-native-bkmexpress';

RNBkmexpress.kkBexStart(paymentIssueId, paymentIssuePath, paymentIssueToken, Environment, (error, result) => {
 // result -> 0 Başarılı || 1 İptal || 2 Başarısız
 // error -> SDK içerisinden dönen hata mesajı
 if (result === '0') {
  // Başarılı
 } else if (result === '2') {
  // Başarısız
 } else {
  // Kullanıcı iptali
 }
});

Parametre Tablosu

Değer Adı Değer Tipi Değerin Amacı
paymentIssueId String Yapılacak olan ödemenin işlem numarası
paymentIssuePath String Yapılacak olan ödemenin işlem pathi
paymentIssueToken style Yapılacak olan ödemenin işlem tokenı
Environment String Çalıştırma ortamı - PREPORD ortamı için "PREPROD", PROD ortamı için "PROD" giriniz
error String Dönen hata mesajı
result String Dönen sonuç (0 Başarılı - 1 İptal - 2 Başarısız)