unitx-angular-chatbot-component

Unitx angular chatbot UI component for integration with SPA apps

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import unitxAngularChatbotComponent from 'https://cdn.skypack.dev/unitx-angular-chatbot-component';
</script>

README

Unitx Chatbot Angular Component

Angular 9x komponenta pro přístup k Unitx Chatbot platformě.

Instalace

npm i unitx-angular-chatbot-component

API

import { UnitxAngularChatbotComponentModule } from 'unitx-angular-chatbot-component'
<unitx-chatbot (lastActivity)="onActivity($event)" [url]="url" [url2]="url2" [apikey]="apikey" [apikey2]="apikey2" [lang]="lang" [parentApp]="parentApp"></unitx-chatbot>

@Inputs()

Input Typ Povinný Popis
url string Povinný ANO Url chatbot serveru
url2 string Povinný ANO Url reporting serveru
apikey string Povinný ANO Identifikátor instance aplikace přistupující k systému Unitx Chatbot Platform.
apikey2 string Povinný ANO Identifikátor instance aplikace přistupující k systému Connectart/Daktela.
lang string Povinný ANO Aktivní jazyk hostitelské aplikace. V případě jiného jazyku než CS, je chatbot komponenta vždy skrytá.
parentApp string Povinný ANO Identifikátor typu hostitelské aplikace

@Outputs()

Komponenta publikuje proměnnou lastActivity obsahující čas poslední aktivity uživatele ve formátu ISO.

Použití

  1. Registrujte knihovnu UnitxAngularChatbotComponentModule ve Vaší aplikaci.

import {UnitxAngularChatbotComponentModule} from 'unitx-angular-chatbot-component'

import { UnitxAngularChatbotComponentModule } from 'unitx-angular-chatbot-component';

@NgModule({
 declarations: [XXXComponent],
 imports: [
   UnitxAngularChatbotComponentModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [XXXComponent]
})
export class XXXModule {}
  1. Použijte komponentu (UnitxAngularChatbotComponentModule) ve Vaší aplikaci.

    <unitx-chatbot (lastActivity)="onActivity($event)" [url]="url" [url2]="url2" [apikey]="apikey" [apikey]="apikey" [lang]="lang" [parentApp]="parentApp">