uxrocket.accordion

jQuery based Accordion plugin

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import uxrocketAccordion from 'https://cdn.skypack.dev/uxrocket.accordion';
</script>

README

UX Rocket Accordion

İçerikler görütülenirken hareketin geçişi CSS3 transition ile tanımlanmıştır. Eski tarayıcılarda efektsiz olarak çalışmaktadır.

<div class="collapsible">
    <h3 class="collapsible-header"></h3>
    <div class="collapsible-content"></div>
</div>
<div class="collapsible">
    <h3 class="collapsible-header"></h3>
    <div class="collapsible-content"></div>
</div>

Notlar

Aynı ebeveyn içindeki akordiyon elemanlar birbirleri ile etkileşimli olarak çalışırlar. Bir akordiyonun açık gelmesi için current classı eklenmesi yeterlidir.

Tanımlar

Property Default Açıklama
header .collapsible-header Akordiyonun açılma/kapanma aksiyonlarını tetikleyen başlık satırı
content .collapsible-content Akordiyonun içeriği. Metin, tablo, form, resim içerik kısıtlaması yoktur.
current current Aktif olan akordiyon elemanı için tanımlanan CSS classı.
closeSiblings true Akordiyon açıldığında, aynı ebeveyn içindeki diğer akordiyonların kapanması ya da açık kalmasını belirler. true değerinde, diğer akordiyonlar kapanır.
animateWith css css ya da js parametrelerini alır. Akordiyonlar açılıp/kapanırken animasyonun CSS ile mi yoksa JS ile mi olacağını belirler. JS durumunda slideUp/Down şeklinde çalışır. CSS durumunda ise CSS ile tanımlanmış şekilde çalışır.
duration 200 JS animate kullanırken, animasyon süresini belirler.
Callback  
onReady Akordiyon plugini elemanlara bağlandığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onOpen Akordiyon elemanı açıldığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onClose Akordiyon elemanı kapandığından çalışacak fonksiyonu çağırır.

Public Metodlar

Method Açıklama
$(selector).collapsible(options) Bu method plugini manuel olarak bir elemana bağlamanızı sağlar.
$.uxcollapsible Bu method pluginin detayını görmenizi sağlar.
$.uxcollapsible.version Sayfaya eklenmiş pluginin versiyon numarasını gösterir.
$.uxcollapsible.settings Aktif pluginin ayarlarını gösterir.