uxrocket.autocomplete

UX Rocket Autocomplete: A jQueryUI autocomplete wrapper

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import uxrocketAutocomplete from 'https://cdn.skypack.dev/uxrocket.autocomplete';
</script>

README

UX Rocket Autocomplete

Autocomplete plugini, jQueryUI Autocomplete altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Orjinal plugindeki özelliklerin tamamı kullanılabilir. Ayrıca, autocomplete olarak çalışacak alanlarda data tanımları ile de ayarlar değiştirilebilir.

<input type="text" class="auto-complete" />
<input type="text" class="auto-complete" data-type="image" />
<input type="text" class="auto-complete" data-type="category" />
<input type="text" class="auto-complete" data-type="tree" />
<input type="text" class="auto-complete" data-service="dataSource" />
{
  "itemList":[
    {
      "category":"A",
      "image":"image-01.jpg",
      "name":"Asp",
      "value": "A, Asp",
      "title": "Web Language",
      "id":"03",
      "url": "http://www.example.com"
    },
    {
      "category":"B",
      "image":"image-02.jpg",
      "name":"Basic",
      "value":"B, Basic",
      "title": "Desktop Language",
      "id":"04",
      "url": "http://www.sample.com"
    }
  ]
}

Örnek HandleBars Teması

var customList = {
           wrap: '<ul></ul>',
           item: '<li>' +
               '<a {{#if url}}href="{{url}}"{{/if}}>' +
                 '{{{name}}}' +
                 '{{#if title}}' +
                   '<br /><em>{{substr title 50}}</em>' +
                 '{{/if}}' +
               '</a>' +
              '</li>'
         }

Notlar

Metin girişi sırası çıkan listede data-type değerine göre farklı görünümler oluşturulabilir. Ön tanımlı temalara göre data-type değerleri aşağıdaki gibi olabilir;

 • list, sadece metin olan liste görünümü
 • image, metin ve resimden oluşan liste görünümü
 • category, kategorilere bölünmüş liste görünümü
 • tree, kategorilere bölünmüş resimli liste görünümü

Autocomplete pluginin sonuçları alacağı örnek json çıktısı yukarıdaki gibi olmalıdır. Servis'e bağlanılacak durumlarda Servis URL'i, JSON Objesi kullanılacak durumlarda Objenin Adı service değeri olarak tanımlanmalıdır. Gönderilen data-type değerine göre, listedeki ögeler için category, image alanları gönderilmeyebilir ya da boş gönderilebilir.

Seçim yapıldıktan sonra, metin alanına eklenecek metin, data içindeki value değeri ile tanımlanır. Kullanım ihtiyacınıza göre bu değeri, listedeki değerden farklı olarak tanımlayabilirsiniz. Tanımlanmadığı durumlarda, name değer kullanılmaktadır.

Tanımlar

Property Default Açıklama
type list Autocomplete seçeneklerinin çıkacağı liste görünümünü belirler. "list", "image", "category" ve "tree" değerlerini alabilir.
service null Metin alanında yapılan sorgunun yapılıp sonuçların alınacağı data setidir. Ajax sorgusu yapılacak bir Servis URL'i ya da sayfa içerisindeki bir JSON Objesi olabilir.
item 10 Listede çıkacak maksimum seçenek sayısını belirler.
minLength 2 En az kaç karakterden sonra listenin görünür olacağını belirler.
formdata null Servis Ajax ile çağrılacağında, ihtiyaç halinde serialize() edilerek gönderilecek formun seçicisini belirler
queryType GET Server'a göndereceğiniz sorgunun tipini belirler. GET veya POST olarak 2 değer alabilir.
characterTextLimit 20 Kategori'li tipi kullanıyorsanız, kategori text'inin kısaltmaya yöneliktir.
hidden null Listeden seçim yapıldığında, seçimin idsi farklı bir alana eklenecekse, liste ile ilgili alanı css id ya da css classına göre ilişkilendirir.
template null Listenin görünümü ön tanımlı varyasyonlar dışında olacaksa, yeni görünüm için kullanılacak Handlebars template objesidir.
highlight true Listelerde match eden karakterlere highlight özelliğini ekler.
arrowSelection false Listelerde ok tuşları ile hareket ettikten sonra enter tuşuna basarak sonucun seçilip seçilmeyeceğini belirtir.
arrowNavigation true Listelerde ok tuşları ile hareket ederken satırın highlight olup olmayacağını belirtir.
cache false Ajax sorgusu yapılan aramalarda sonuçların ön belleğe kaydedilip kaydedilmeyeceğiniz belirtir.
Data Attribute  
type Autocomplete seçeneklerinin çıkacağı liste görünümünü belirler. "list", "image", "category" ve "tree" değerlerini alabilir.
service Metin alanına girilen içeriğe göre sorgunun sonuçlarının alınacağı data setidir.
item Listede çıkacak maksimum seçenek sayısını belirler.
min-length En az kaç karakterden sonra listenin görünür olacağını belirler.
formdata Servis Ajax ile çağrılacağında, ihtiyaç halinde serialize() edilerek gönderilecek formun seçicisini belirler
query-type Server'a göndereceğiniz sorgunun tipini belirler. GET veya POST olarak 2 değer alabilir.
props Metin alanının yanındaki büyüteç ikonuna tıklandığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
hidden Listeden seçim yapıldığında, seçimin idsi farklı bir alana eklenecekse, liste ile ilgili alanı css id ya da css classına göre ilişkilendirir.
character-text-limit Kategori'li tipi kullanıyorsanız, kategori text'inin kısaltmaya yöneliktir.
template Listenin görünümü ön tanımlı varyasyonlar dışında olacaksa, yeni görünüm için kullanılacak Handlebars template objesidir.
highlight Listelerde match eden karakterlere highlight özelliğini ekler.
arrow-selection Listelerde ok tuşları ile hareket ettikten sonra enter tuşuna basarak sonucun seçilip seçilmeyeceğini belirtir.
arrow-navigation Listelerde ok tuşları ile hareket ederken satırın highlight olup olmayacağını belirtir.
cache Ajax sorgusu yapılan aramalarda sonuçların ön belleğe kaydedilip kaydedilmeyeceğiniz belirtir.
Callback  
onReady Autocomplete, form elemanına bağlandığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onSelect Listeden seçim yapıldığında, çalışacak fonksiyonu çağırır.
onButtonClick Metin alanının yanındaki büyüteç ikonuna tıklandığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onClearCache Elemana eklenmiş ajax arama sonuçları ön belleği silindiğinde çalışacak fonksiyonu çağırır.
onUpdate Elemana eklenmiş Autocomplete tanımları güncellendikten sonra çalışacak fonksiyonu çağırır.
onRemove Eleman üzerinden Autocomplete kaldırıldığında çalışacak fonksiyonu çağırır.

Public Metodlar

Method Açıklama
$(selector).uxitdautocomplete(options) Bu method plugini manuel olarak bir elemana bağlamanızı sağlar.
$.uxautocomplete Bu method pluginin detayını görmenizi sağlar
$.uxautocomplete.version Sayfaya eklenmiş pluginin versiyon numarasını gösterir.
$.uxautocomplete.settings Aktif pluginin ayarlarını gösterir.
$.uxautocomplete.clearCache(el) Belirtilen elemanın ön belleğini siler. el değeri boş gönderilirse, sayfadaki bütün Autocomplete elemanlarındaki ön belleği siler.
$.uxautocomplete.update(el) Elemana eklenmiş tanımlar güncellendikten sonra Autocomplete özelliğinin çalışmasını yeni özelliklere göre tekrar elemana bağlar. el değeri boş gönderilirse, sayfadaki bütün Autocomplete elemanlarını tekrar bağlar.
$.uxautocomplete.remove(el) Elemanın üzerinden Autocomplete özelliğini kaldırır. el değeri boş gönderilirse, sayfadaki bütün Autocomplete elemanlarındaki bu özelliği kaldırır.