uxrocket.tooltip

jQuery based Tooltip plugin

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import uxrocketTooltip from 'https://cdn.skypack.dev/uxrocket.tooltip';
</script>

README

UX Rocket Tooltip

Tooltip, farklı içerik gösterim metodlarına sahiptir. Sayfa içerisindeki bir ögeyi, bir metni, bir ajax sorgu sonucunu ya da bir JavaScript fonksiyonunun sonucunu içerik olarak gösterebilmektedir. Bununla beraber, temalanabilme yeteneği sayesinde, sayfa içinde farklı görünümlerde kullanılabilir.

<span class="tooltip" data-content="Tootip içeriği">metin</span>
<span class="tooltip" data-content="#tooltip-sample" data-type="popover">metin</span>
<span class="tooltip" data-content="/data/tooltip">metin</span>
<span class="tooltip" data-content="countTips()">metin</span>

Notlar

Gösterilecek içerik data-content attribute ile, sadece metin gösterimi durumunda title ile de tanımlanabilir

  • düz metin girişi yapıldığında, metin gösterilir.
  • id, .class şeklinde sayfa içinde bir ögenin id ya da classı yazılırsa, bu ögenin içeriği gösterilir.

  • http://, https://, / şeklinde url ile, ajax sorgusu yapılır ve dönen sonuç içerik olarak gösterilir
  • myfunc() şeklinde window da tanımlı bir fonksiyon çalıştırılabilir.

Tanımlar

Property Default Açıklama
placement top Tooltipin elemanın ne tarafında gözükeceğini belirler.
position center Tooltipin elemana göre pozisyonunu belirler. "center" tanımı, tooltip elemana ortalar. "start" tanımı, elemanın baş tarafına, "end" tanımı da son tarafına hizalar.
template <div {id} class="tooltip-pop {class}"><div class="tooltip-content">{content}</div><div class="tooltip-arrow"></div></div> Açılan tooltipin html template formatını belirler. {id} placeholderı, id değerini, {class} placeholderı atanacak class değerini, {content} placeholderı da, içeriğin gözükeceği yeri belirler. Bu placeholder tanımları korunması şartı ile, tooltipin html formatı istenildiği gibi değiştirilebilir.
cssClass null Tooltip html template içerisine eklenecek CSS classını belirtir. Farklı tema kullanılmak için CSSde ilgili class tanımlaması yapılabilir.
id null Tooltip html template içerisine eklenecek CSS idsini belirtir. Farklı tema kullanılmak için CSSde ilgili id tanımlaması yapılabilir.
showAnimate false Tooltip animasyon ile görünür hale gelir.
type tooltip "tooltip" ya da "popover" değerleri tanımlanabilir. "tooltip" değerinde, fare elemanın üzerinden çekildiğinde tooltip kaybolur. "popover" değerinde ise, fare ile tooltip içerisinde gezilebilir, tooltip dışında bir yere tıklanınca tooltip kaybolur.
Data Attribute  
content Gösterilecek tooltip içeriğini tanımlar. data-content değeri boş ise, title değeri kontrol edilir, ve bu değerdeki içerik tooltip içeriği olarak kullanılır.
type Tooltip görünüm formatını ("tooltip", "popover") belirler
placement Tooltipin elemanın ne tarafında gözükeceğini belirler.
position Tooltipin elemana göre pozisyonunu belirler. "center" tanımı, tooltip elemana ortalar. "start" tanımı, elemanın baş tarafına, "end" tanımı da son tarafına hizalar.
Callback  
onReady Tooltip, ilgili elemana bağlandığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onOpen Tooltip açıldığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onClose Tooltip "popover" modundayken "x" ikonuna basıp kapatıldığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onRemove Tooltip kapandıktan sonra çalışacak fonksiyonu çağırır.
onUpdate Tooltipe ait instance güncellendikten sonra çalışacak fonksiyonu çağırır.
onDestroy Tooltipe ait instance sayfadan kaldırıldıktan sonra çalışacak fonksiyonu çağırır.

Public Metodlar

Metod Açıklama
$(selector).tooltip(options) Bu method plugini manuel olarak bir elemana bağlamanızı sağlar.
$.uxtooltip Bu method pluginin detayını görmenizi sağlar.
$.uxtooltip.update(el) İçeriği değiştirilen tooltipi güncellemeyi sağlar. el gönderilmezse sayfadaki bütün tooltipleri günceller.
$.uxtooltip.remove(el) Seçilen elemanda tooltip instance bilgisini ve tooltip aksiyonlarını kaldırır. el gönderilmezse sayfadaki bütün tooltipleri kaldırır.
$.uxtooltip.version Sayfaya eklenmiş pluginin versiyon numarasını gösterir.
$.uxtooltip.settings Aktif pluginin ayarlarını gösterir.