zhu-jiang-yi-yuan-bigscreen

南方医科大学珠江医院大屏端

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import zhuJiangYiYuanBigscreen from 'https://cdn.skypack.dev/zhu-jiang-yi-yuan-bigscreen';
</script>

README