17yin

17yin api

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import 7yin from 'https://cdn.skypack.dev/17yin';
</script>

README

17yin_api

17yin api