36e

mu qian hei bai liang tiaobartai chou de, shi zai kan bu xia qu

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import 6e from 'https://cdn.skypack.dev/36e';
</script>

README