3r-boilerplate

Package of react-native redux and react-navigation combine boilerplate

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import rBoilerplate from 'https://cdn.skypack.dev/3r-boilerplate';
</script>

README

react-native / react-navigation / redux Boilerplate

 1- react-native 
 2- react-navigation
 3- redux 
  bileşenlerini içeren temel bir sayfa oluşturan bir taslak oluşturur.

 1- createScreen
 2- createComponent
  gibi scriptler eklenilerek klasör mimarisine uygun dosyalar oluşturulur.

 Verilen code snippets [link: okancancosar.code-snippets] ile belirli kısayollar kullanılabilir.
  Bu snippets'ı kullanmak için dosyayı
   home/YOURUSERNAME/.config/Code/User/snippets/okancancosar.code-snippets
  dizinine atmalıyız.

KURULUM

Adım 1: Npm paketlerinin kurulumu

$ yarn add redux-thunk redux-logger redux react-redux react-navigation-stack react-navigation react-native-gesture-handler redux-api-middleware

Adım 2: /index.js dosyasını değiştir

  import App from "./App";
  import App from "./src";

Adım 3: Dosyaları kopyala

  /src

Adım 4: Ekle package.json > scripts

{
 ....
 "scripts": {
  ...
  "release": "react-native run-android --variant=release",
  "release-apk": "./gradlew bundleRelease",
  "createScreen": "chmod +x ./src/lib/bashs/cs.sh && ./src/lib/bashs/cs.sh ${name}",
  "createComponent": "chmod +x ./src/lib/bashs/cc.sh && ./src/lib/bashs/cc.sh ${name}"
   ...
 },
 ....
}

KULLANIM

Projeye yeni bir ekran eklemek için dosyalarını oluşturma

$ name=ExampleScreenName npm run createScreen

Projeye yeni bir ortak kullanılan component eklemek için dosyalarını oluşturma

$ name=HeaderLeft npm run createComponent

Snippet'ların kullanımı

1- Verilen prefix'i yazdıktan sonra TAB tuşunu kullanmak 2- Verilen prefix'i yazdıktan sonra CTRL+SPACE kombinasyonunu kullanmak

ROADMAP

1- Realm ekleyerek offline first bir yapı kurmak