@aarhus-university/au-lib-react-components

Library for shared React components for various applications on au.dk

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import aarhusUniversityAuLibReactComponents from 'https://cdn.skypack.dev/@aarhus-university/au-lib-react-components';
</script>

README

AU Lib React Components

@aarhus-university/au-lib-react-components

Beskrivelse

React-komponentbibliotek, der kan anvendes på tværs af andre React-projekter

Kræver

Nodejs/npm

Installation

  • Kør npm install i en terminal for at installere npm-afhængigheder til dette projekt.
  • Kør npm install @aarhus-university/au-lib-react-components@latest --save i en terminal for at installere dette projekt som en afhængighed i et andet npm-projekt.

Afvikling

  • npm run dev for at starte en udviklingsserver.
  • npm run umd for at bygge de færdige Universal Module Definition-filer (til brug som selvstændige applikationer)

Versionering og udgivelse

  • npm version major|minor|patch for 'version bump'.
  • npm publish for udgivelse i npm-registry.