@chroniq/chroniq-view-month

storybook for chroniq

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import chroniqChroniqViewMonth from 'https://cdn.skypack.dev/@chroniq/chroniq-view-month';
</script>

README