@navikt/helse-arbeidsgiver-felles-frontend

Felles kode som kan deles mellom frontend applikasjonene for helse arbeidsgiver

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import naviktHelseArbeidsgiverFellesFrontend from 'https://cdn.skypack.dev/@navikt/helse-arbeidsgiver-felles-frontend';
</script>

README

Coverage Bugs Code Smells CI Publish

helse-arbeidsgiver-felles-frontend

Felles kode som kan deles mellom frontend applikasjonene for helse arbeidsgiver.

Slik starter du lokalt

Last ned dependencies

yarn install

Kjør koden

yarn start

Henvendelser

For NAV-ansatte

Interne henvendelser sendes via Slack i kanalen #helse-arbeidsgiver

For alle andre

Eksterne henvendelser gjøres ved ved å lage en ny issue.