@og_soft/chat-models

Definice objektů pro komunikaci mezi chatovacím serverem a aplikací

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import ogSoftChatModels from 'https://cdn.skypack.dev/@og_soft/chat-models';
</script>

README

chat-models

Definice objektů pro komunikaci mezi chatovacím serverem a aplikací

Popis

TODO

Changelog

See the CHANGELOG file.