@vanke/vkm-ui

vanke mobile ui with vue

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import vankeVkmUi from 'https://cdn.skypack.dev/@vanke/vkm-ui';
</script>

README

logo

VK-Mobile-UI

整理中...

提交日志

2018-1-18

  • 初始化项目
  • 整合部分颜色规范
  • 整合部分命名规范

2018-1-20

  • 整合组件命名空间

...

2018-3-17

  • 升级到 Webpack@4.1.1
  • 删除冗余代码