@vasuvanka/uniq

Uniq ID generator

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import vasuvankaUniq from 'https://cdn.skypack.dev/@vasuvanka/uniq';
</script>

README

uniq

Uniq id generator for node

Install

npm install @vasuvanka/uniq

Example

const { uniq } = require('@vasuvanka/uniq');
uniq() // RiHO71I3St0u

LICENCE

MIT

Free software,hell ya.