br-masks

A library of masks applicable to several Brazilian data like I.E., CNPJ, CPF and others

Usage no npm install needed!

<script type="module">
 import brMasks from 'https://cdn.skypack.dev/br-masks';
</script>

README

br-masks

npm version Bower version Build Status Coverage Status

A library of masks applicable to several Brazilian data like I.E., CNPJ, CPF and others

Instalation

With npm

  npm install --save br-masks

With bower

  bower install --save br-masks

Runing tests

  gulp test

Validations

Inscrição Estadual

  var BrM = require('br-masks');
  var uf = 'SP';
  var ie = '110042490114';
  var masked = BrM.ie(ie, uf);
  // masked should be '110.042.490.114'

See: Conferência de Inscrições Estaduais

CPF

  var BrM = require('br-masks');
  var cpf = '97070868669';
  var masked = BrM.cpf(cpf); 
  // masked should be '970.708.686-69'

CNPJ

  var BrM = require('br-masks');
  var cnpj = '79121383000106';
  var masked = BrM.cnpj(cnpj);
  // masked should be '79.121.383/0001-06'

CPF/CNPJ

  var BrM = require('br-masks');
  var maskedCpf = BrM.cpfCnpj('97070868669');
  // maskedCpf should be '970.708.686-69'
  var maskedCnpj = BrM.cpfCnpj('79121383000106');
  // maskedCnpj should be '79.121.383/0001-06'

CEP

  var BrM = require('br-masks');
  var cep = '30480530';
  var masked = BrM.cep(cep);
  // masked should be '30480-530'

PHONE

  var BrM = require('br-masks');
  var phone = '3133340167';
  var masked = BrM.phone(phone);
  // masked should be '(31) 3334-0167'

  var phone9 = '38212201255';
  var masked9 = BrM.phone(phone9);
  // masked9 should be '(38) 21220-1255'

  var phone0800 = '08001234567';
  var masked0800 = BrM.phone(phone0800);
  // masked0800 should be '0800-123-4567'

FINANCE

  var BrM = require('br-masks');
  var value = 125.1578;
  var masked = BrM.finance(value);
  // masked should be '125.16'

  var value2 = -125.1578;
  var masked2 = BrM.finance(value2);
  // masked2 should be '(125.16)'

See finance.test.js for more examples.

NFE ACCESS KEY

  var BrM = require('br-masks');
  var value = '35130161365284015136550140061338751137432219';
  var masked = BrM.nfeAccessKey(value);
  // masked should be '3513 0161 3652 8401 5136 5501 4006 1338 7511 3743 2219'