tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

Templates for the tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss ecosystem

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import tfkSaksbehandlingElevSkoleskyssTemplates from 'https://cdn.skypack.dev/tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates';
</script>

README

Build Status Coverage Status Code Climate js-standard-style

tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

Greenkeeper badge Maler for tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss økosystemet.

Oversikt over alle malene og koder for de ulike ligger her

Installasjon

Fra npm

$ npm install --save tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

Fra GitHub

$ git clone git@github.com:telemark/tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates.git

Deretter går du inn i mappen og kjører setup

$ npm run setup

Bruk

Send inn id på malen du skal benytte og få fullstendig filbane i retur.

Maler

  • avslag
  • foreløpig svar, annen årsak
  • foreløpig svar, delt bosted
  • foreløpig svar, hybel
  • foreløpig svar, manuell behandling
  • innvilget
'use strict'

const getTemplatePath = require('tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates')

console.log(getTemplatePath('avslag'))

//=> path/to/template/avslag.docx

Lisens

MIT